image

Добре дошли в нашия сайт!


ИВ ПАРТНЕРС ЕООД е създадена от           висококвалифициран персонал с                 дългогодишен опит в счетоводството.       Екипът ни извършва модерно и професионално обслужване, бързо и адекватно решава Вашите проблеми и Ви предлага ценни съвети...                            


СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ       

  ПРОМОЦИИ И ОФЕРТИ

image АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

Прецизно и качествено финансово - счетоводно обслужване, гарантиращо цялостна защита на интересите на Вашата фирмата.


image ТРЗ ОБСЛУЖВАНЕ

Административно - консултатски услуги в областа на човешките ресурси. Максимизиране на процесите свързани с обработка на заплати и осигуровки.


image ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Финансово планиране, анализ, оценка и оптимизация на финансово-счетоводната дейност. Актуална информация и съвети свързани с прилагане на данъчното законодателство.


  image РЕГИСТРАЦИИ  

Доверете се на Ив Партнерс за регистрация на фирма, публикуване на ГФО, регистрация по ЗДДС.

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Административното обслужване, което включва представителство пред редица институции. Защита на интересите на клиентите пред институциите и избягване на санкции.

КОНСУЛТАЦИИ

Експертна и консултантска помощ в сферата на счетоводството. Консултации по данъчното, трудовото и осигурително законодателство Консултантски услуги са начин да предоставим на нашите клиенти своите професионални знания, умения и опит в полза и услуга на техният бизнес.